...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސްވާސް
ނ.
(1) ކަންކަމާ މެދުގައިވާ ޝައްކު.
(2) ހިތަށް އަންނަ ނުބައި ޚިޔާލު.
(3) އަޞްލެއް ނެތް ބިރު.
(4) ތެދު މަގުން އެއްކިބާކުރުމަށް ދޭ ނުބައި ނަސޭހަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްވަސްވާސްވުން . ރޫހައެރުން . ބޮލަށްސަވާރުވުން . އިބިލީސް . ވަހުމު . މަގުފުރެއްދުން . ފިނިބަލި . ގޯސްކުރުން . ޝައްކު . ޝައްކުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ