...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސްމުޑި
ނ.
ގެދޮރުގެ ނުވަތަ ހަދާތަނެއްގެ މަތީގައި ވަސްބާއްވަންޖަހާ މުޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަހުމުންޑާ . ފަންކޯރިބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ