...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސްފިލުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހުރި ވަހުގެ އަސަރުކެނޑުން.
(2) މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ދިރިހުރިކަމުގެ ނިޝާނެއްވެސް ނެތިދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަސްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ