...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސްފިލުވައިލުން
(މަޖާޒު) (1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ އަސަރުތައް ނައްތައިލުން.
(2) ނެތިފަނާކޮށްލުން.
މ (.3) ވަހުގެ އަސަރު ކަނޑުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ