...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑައިގަތުން
މ.
އައުން އަދި ދިއުން.
މިބަސްބަހުން އެންމެ މާތްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިޖުރަ . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . އަރުމާޒުވަޑައިގަތުން . އަލިވިލުން . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . މިޢުރާޖުއަރާވަޑައިގަތުން . ފައިންޕުޅުބީއްސެވުން . ގެމަށްވޮޑިގަތުން . ޖަހާހަނގުބޭކަލުން . ޝަފާޢަތް . ޝަފާޢަތްތެރިވެވަޑައިގަތުން . ޝަފާޢަތްޕުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ