...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑާ
ނ.
(ގ.) ވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހިރިއްދަ . ހިއްޕާދަތި . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުރަސް . ހުގުން . ހޮޅި . ހޮޅިކަށި . ހޮޅިވަޑާންކަށި . ހޮޅިފަތް . ރޮންދާ . ބަނޑުބެރި . ބަރުފޯސް . ބެރި . ބޭރުމެށުން . ބޭރެ ހެރަހަ . ބޮނބިކަޅިހި . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮޑުމަތާދަތި . ކަށަވަރު . ކަނި . ކަޅިހި . ކައްވާދު . ކައްޓަވަޑާން . ކަލިމަތިމުގުރު . ކިއްސަރު . ކިއްސަރުވަޑާން . ކިއްސަރުލުން . ކީސް . ކޮނޑުކެނޑުން . ކޮނި . ކޮރު . ކޮޅުދާލި . އަރިވަކަރު . އަބުދާލި . އަތިރީގޭތާނަ . އަތުމަސައްކަތް . އަތްދަށުވަޑިން . އުއިފެވުން . އޮޑާވަޅުން . އޮޑިވަޑާން . އޮޑިމޯ . ވަސް . ވަސްކޮޅުހެދުން . ވަޑާން . ވަޑާންކަށި . ވަޑާންކުރުން . ވަޑާންކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ