...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑާން
ނ.
(1) ލަކުޑިއާއި ގާކޮށައި މަށައި ކީހައި ބުރިކޮށް ކޮނެ އިންދައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
(2) ގޮތް.
މިސާލު:
އެކަމުން ސަލާމަތްވާން އޭނާ ހެދި ވަޑާމަކީ.
(3) ބޭނުން.
މިސާލު:
ތި އައީ ކޮން ވަޑާމެއް ޖެހިގެންހޭ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުރަސް . ހޮޅި . ހޮޅިކަށި . ހޮޅިވަޑާންކަށި . ރޮންދާ . ބަނޑުބެރި . ބަރުފޯސް . ބެރި . ބޭރެ ހެރަހަ . ކަށަވަރު . ކަނި . ކަޅިހި . ކައްޓަވަޑާން . ކަލިމަތިމުގުރު . ކިއްސަރުވަޑާން . ކިއްސަރުލުން . ކޮނޑުކެނޑުން . ކޮނި . ކޮރު . ކޮޅުދާލި . އަރިވަކަރު . އަތިރީގޭތާނަ . އަތުމަސައްކަތް . އަތްދަށުވަޑިން . އުއިފެވުން . އޮޑާވަޅުން . އޮޑިވަޑާން . އޮޑިމޯ . ވަސް . ވަޑާންކަށި . ވަޑާންކެރުން . ވަޑާންކެޑުން . ވަޑާންގެ . ވަޑާންގޮނޑި . ވަޑި . ވަޑިން . ވިދުކަނޑާކަށި . މާވަޑާން . މާވަޑި . މާވަޑިޔާ . މާމުގުރު . މުށްގަނޑު . މެއްލަ . ފަންގިފިލާ . ފައްވާރާ . ފައްވާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ