...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑާންކަށި
ނ.
(1) ވަޑާން ކުރުމުގައި ތަކެތި ކޮންނަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިހުންނަނީ، މުށްގަނޑެއްލައި ފަތި ތިލައެއް ލައިފައެވެ.
މިގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
(2) މޫދުގައި އުޅޭ މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި . ހޮޅިކަށި . ހޮޅިވަޑާންކަށި . ކައްޓަވަޑާން . ކޮނި . އަތިރީގޭތާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ