...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑާންކުރުން
މ.
ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުމަސައްކަތް . ވަޑާންކެރުން . ވަޑާންކެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ