...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑި
ނ.
ވަޑާންކުރަން ދަންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ކަންކުތި . ކަންކުތިކަން . ކަންމިން . ކަޅޫ . ކުނޑިލުހި . ކޯނުފަތިގަނޑު . އަތްދަށުވަޑިން . އުޅަބޮށިވައްގަނޑު . އުއިދަނޑި . އުއިޖެހުން . ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާ ހިތެކެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރާ ހިތެކެވެ. . ވަޑިހަނގު . ވަޑިންގެގެއަކު ދޮރެއް ނުހުންނާނެއެވެ . ވަޑިއުން . ވަޑިފަތި . ވަޑިފަތިގަނޑު . ވަޑިފަތިގަނޑޮ . މާޅަނބުގެ . މާވަޑި . މާވަޑިކަން . މާވަޑިކަލޭގެ . މޫނުންބާނި . ދެލިފޭލި . ތެދުއުއިވަޑާން . ގޮނުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ