...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑިފަތި
ނ.
(1) ތެދުއުއި ވަޑާމުގައި ކަން ހަމަކުރާށާ، ލަކުޑިގަނޑު ތެދުތޯ ބެލުމަށް ވަޑިންގެންގުޅޭ ފަތިގަނޑު.
(2) ނއ.
ކަންހަމަ.
(ނުވަދިހަ (ދަރަޖަހަމަވާ)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންކުތި . ކަންކުތިކަން . ކަންމިން . ކޯނުފަތިގަނޑު . އުޅަބޮށިވައްގަނޑު . ވަޑިފަތިގަނޑު . ވަޑިފަތިގަނޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ