...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޒަންވެރިން
ނ.
(1) އެތަނެއްގެ އަހުލުވެރިން.
(2) ތަނެއްގެ ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީރަށްވެހި . އަހުލުވެރިން . ދާންނާކަން . ތަޅަމުދިކަން . ގިބުޠީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ