...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޒީރު
ނ.
(1) އިހުގައި ބޮޑުފުރަދާނަކަން ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް.
(2) ވުޒާރާ އެއް ހިންގަވަން ހުންނަވާ އިސްވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރި . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހެނެވިރަސަ . ބޭރުވަޒީރު . ބޮޑުވަޒީރު . ބޮޑުވަޒީރުކަން . ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުން . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . ވަޒީރުކަން . ވެލާނާކަން . މާފަތްކަން . މިނިސްޓަރު . ފަންސަފުރަދާނަ . ފަތްކޮޅު . ފާމުލަދޭރި . ފާމުލަދޭރިކިލެގެކަން . ފިއްތިފުޅި . ފުރަދާނަ . ފުރަދާނަކަން . ދަހަރަދަކަން . ދީދި . ދޮށިމޭނާކަން . ސަރުކާރުދަތުރު . ޚާރިޖީވަޒީރު . ޝަނޫރާޒާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ