...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޒީރުކަން
ނ.
(1) ވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމު.
(2) އިހުގައި ދެއްވާ ބޮޑު ފުރަދާނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުވަޒީރުކަން . ވެލާނާކަން . ފުރަދާނަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ