...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޓަލައްޕަން
ނ.
ފޮނިކާ އެއްޗެއް.
މިހަދަނީ "ފޮނިބިސްގަނޑު" ހަދާކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި ގޫޑު ހަކުރު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ