...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޔަށްދުއްވުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރު ރިޔަލު ދަތުރުގައި ނެގޭން އޮތް އެންމެ ބޮޑުކަން ވަޔަށް ނަގައިގެން ވައި އަޅުވައިގެން ދުއްވުން.
(4) މަޖާޒު:
ވެރިޔަކު ރުއްސަން މަސައްކަތް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ