...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޙީ
ނ.
(1) ﷲގެ ކޮންމެ އެންގެވުމެއް.
(2) ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ﷲ އަންގަވާ ޙުކުމްފުޅުތައް.
(3) ކަލާމުﷲ (ކީރިތި (ޤުރުއާން) .
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާވައިގަތުން . ބާވައިލެއްވުން . އިލްހާމު . ވަޙީބާވައިލެއްވުން . ވަޙީކުރެއްވުން . ޤުދުސިއްޔަޙަދީޘު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ