...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޞިއްޔަތް
ނ.
(1) ދުރު ދަތުރަކު ދާއިރު ނުވަތަ މަރުބަލީގައި އޮވެ ވަކި ގޮތަކަށް، ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ބުނާ ބުނުން.
(2) ވަޞިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ