...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޤްފު
ނ.
(1) އަޞްލު ސަލާމަތުން އޮތުމާއެކު އެއިން މަންފާއެއް ލިބިދާނޭ މުދަލެއް މާތްރަސްކަލާންގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި ވަކިފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށް ހިފެހެއްޓޭ ހިފެހެއްޓުން.
(2) ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު ނޭވާލައި ހުއްޓާ ހުއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ