...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާހަކަވަރުއޮޑުން
ނ.
(1) ކަމެއްގެ ނުވަތަ ދަރިކޮޅެއްގެ ނޫނީ އެއްޗެއްގެ ތަފްޞީލީ ބަޔާން.
(2) ބާސާ ބުނާ ބުނުން.
(ކިޔެވެލި ކިޔަވާއިރު ﷲއަށް ސަނާ ދަންނަވައި ތިމާގެ މަޤްޞަދު ފާޅުކުރާ (ކުރުން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ