...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާހި
ނ.
(1) ބޮލުގެ ބަލިބައްޔަށްޓަކައި ނޭފަތުން ދަމަން ހަދައިފައި ހުންނަ ކުނޑިބޭހެއް.
(2) (ޏ،ސ) މަސްދޯނިފަހަރުގެ އުނގުރި.
(3) (ބދ) ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަ . ހީރާ . ހޭވުން . ނަވައި . ނޭވަޔަށްއުނދަގޫވުން . ބަނޑުބަލި . ބުޅަލުލޯ . ބޮލުރޮދި . ކަނޑު ނީލަން . ކަނޑުކަޅުއޮށް . ކީސާކުރުން . ކުލަނބު . އަށާހި . އަލިމަސް . އަސްތަމާ . އާފުރުން . އެސް . އޮނަވައި . ވައިނޮޅި . މަހުރަބު . ފަކީރު . ފުށުވާޖެހުން . ފެންފިޔާޒު . ދިރޭލާލު . ތޮއްވަރި . ލަދުވެތި . ލަދުވެތިކަން . ލަދުވެތިވުން . ލާލު . ގުމުޓުން . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް ޖަވާހިރެއް ވާނީ ޖަވާހިރަކަށެވެ . ސަލާމް . ސާފުމޮހޮރާ . ޔާގޫތު . ޖަވާހިރުމާ . ޢަރުޟު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ