...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާނަ
ނ.
(ސ) (1) ދިއްގާ.
(2) ދިއްގާގަހުގެ ބޭރުތޮށީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހީރަސްނަރު . ހުކުރު ހިނގުން . ބަނޑުވަސް . ބޮންތިންޖެހުން . ކުޅެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑުލަވަ . އަށާނަވައި . އިށީންނާނެގަލެއްނުބަލައި އުދުއްސައި ނުގަންނާށެވެ. . އެހެންފެހެނާ . މަހުމުޅަ . ފައިވާންލުން . ފަތްޕުޅުޖެއްސެވުން . ފާސްދިނުން . ފޮޅު . ދަމާމަޅި . ސިލުވާނު . ސިލުވާނުކުރުން . ޒީނަތްތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ