...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާނާ
ނ.
(1) ގަސްގަހުގެ ވަކަ.
(2) ދިއްގާގަހުގެ ބޭރުތޮށީގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިގަނޑު . ހުރަސްވަދު . ބަނގުފިލާ . ބަގީޗާގަސް . ބޫޓުޕޮލިސް . ވޮށްދޫނި . ވޮޓުކޮކާ . ވޮޓުކޮޓާ . މަސްތު . މަސްތުވުން . ދިގުވަދު . ތާނުންނުކަނޑައި . ލާލަލާ . ގަންބޫޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ