...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާނުވާ
ނ.
(1) ޙަޤީޤަތް.
(2) ޚަބަރު.
(3) ހިގާނުހިނގާ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރިނެތްގޮތް . ހެއި . ހެއިއެރުން . ހޭ . ހޭހުރުން . ހޭނެއްތުން . ހޭނެތުން . ހޭބަލިވުން . ހޭއެރުން . ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ބެލެހެއްޓުން . އަމަލުވުން . ވޭނިވޭ . ތަންދޮރުނޭނގުން . ޚަބަރުހުސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ