...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާނޭކަން
ނ.
އަންނަންއޮތް ތާނގައި ހިނގާނޭކަމެއް ނުވަތަ ހިނގައިފާނޭ ކަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޢީދު . ލަދަކާހުރެ ތަދެއް ނުފިލާނެއެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ