...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާންކަން
ނއނ.
(1) ބާރުކަން.
(2) ދޫކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯއްދުންތެރިކަން . ކަމަރީވުން . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . ދޫކޮށްލުން . ދޫވުން . ދޫދިނުން . ދޮޅިކަން . ޒުވާނުން . ޝާއްބަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ