...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާންކުރުން
މ.
އެއްޗެއް ދަމައި ބާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބޭސްކުރުން . ރައިނެގުން . އޮޅުއެޅުން . ވޭސާކުރުން . ދަންމާނަށް ދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ