...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާންފަށް
ނ.
(ކ.) (1) އަޑިން މަސްބާނަން ފައްތާއިރު ހެތުރު، ނުވަތަ ނަނުގައި ބައްދައިފައި އޮޑީގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަ ހިމަފަށް.
ނުވަތަ އެންގަނޑު އޮޔާ ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ގަލެއްގައި ބައްދާފައި، ބުޅީގައި އައްސައިފައި ހުންނަ ހިމަފަށް.
(2) ވާންގާ ޖައްސާއިރު ވާންގަލާއި ގުޅާފައި ހުންނަ ހިމަފަށް.
މިފަށް ހުންނާނީ ފަސޭހައިން ކަނޑައިލެވޭ ގޮތަށެވެ.
(3) އުނދޯލީގެ ވައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ