...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާންލުން
މ.
ކެޔޮޅޫކަމުގޮސް ތިބޭއިރު ދޯނި ހިފެެއްޓުމަށްޓަކައި ވަލެއްގެ ކޮޅުގައި ރޯނުގަނޑެއް ލައިފައި ގަލެއްގައި ބައްދާފައި ދޫކޮށް އަޑީގައި ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާނާލުން . ވާނުލުން . ގޮވާން އުކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ