...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާންޖެހުން
މ.
(1) ކެޔޮޅޫކަމުގޮސް ތިބޭއިރު ދޯނިފަރާތް ފަރާތަށް ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ވައުގަނޑެއްގައި ގައު އައްސައި ކަނޑަށް ދޫކުރުން.
(2) ބުޅާ، ކުކުޅު، މީދާ ފަދަ ތަކެތި ހިފާން ދަންތުރަ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ