...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރަ
ނ.
(ސ) ވާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިހަރު . ބޮއްޔާދިއުން . ބޯކިބާ . ޅައި . ކާންއެޅުން . ކުކުޅުކާށި . އަށާރަ . އަކިރިގަނޑުފަނި . އުނަށްދޭފޭލި . އޮނަވިހި . ވާރުބައްތެލި . ވާރުއޮޑި . ވާރުއޮޑީމީހުން . ވާރުއޮޑީދަތުރު . ވާރުގެ . ފުނަވާރު . ފުރާލުން . ފެންފުރުން . ފެންގާގަނޑު . ދިގުރޯނު . ގަލުއާރޮސް . ގޮލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ