...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުއޮޑި
ނ.
އިހުގައި ވާރަށް ނަގާ ތަކެތި މާލެ ގެންނަ އޮޑި.
މިއޮޑި ބަންނަނީ އަތޮޅު މީހުން އަތުން ތަކެތި ނަގައިގެންނެވެ.
މީގެ ޚަރަދު ނަގާނީ ހަތަރު އަހަރުން އެއް އަހަރުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ