...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުއޮޑީދަތުރު
ނ.
އިހުގައި ވާރަށް ނެގޭ ތަކެތި ހިފައިގެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު.
އެއީ އަހަރަކު ފަސް ދަތުރެވެ.
އެމީހުންގެ ކޮއްތު އޮންނާނީ މާލޭފަޅަށް ވަންނާންދެން ވާރުގެއިންނެވެ.
މާލޭ ފަޅަށްވަނީއްސުރެ ރަށަށް ދާންދެން ބޮޑު ބަނޑޭރި ގެއިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ