...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުވެރިޔާ
ނ.
އިހުގައި ވާރާއި ޙަވާލުވެގެންވާ މީހާ.
ވާރުނެގި ޒަމާނުގައި އެއީ އަތޮޅުވެރިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާރާދިއުން . ވާރުބައްތެލި . ވާރުގެ . ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ