...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުފަތްކޮޅު
ނ.
ވާރުނެގި ޒަމާނުގައި އެއަތޮޅެއްގެ ހުރިހައި ރަށްރަށަކުން ވާރުނަގާންވީ ގަވާއިދު ވަކިވަކީން ލިޔެފައިވާ ފަތްކޮޅު.
މިއީ ވާރުވެރިންނަށް ވާރުވެރިކަމުގެ ފަތްކޮޅާއި ވަކިން ދެއްވާ ފަތްކޮޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާރާދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ