...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުތަ
ނ.
(1) ނަސަބުގެ ޙައްޤު.
(2) ތަރިކަ.
(3) ތަރިކަ މުދަލުން ބައި ލިބުމުގެ ޙައްޤު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަބާކީރު . ކޯރިގަތުން . އިރުތަ . އިރުތަވެރިން . ވަލީއަޙުދު . ވާރިޘް . ވާލެއްއިޔާރެއްނެތުން . ވިރާޘީ . މާލުންކެނޑުން . މުދައުބެހުން . މުދާބެހުން . ފަހުމުހިނގުން . ފަރުޟުވެރިން . ފުއްވުން . ތެލަސީމިއާ . ޚިލާފަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ