...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުތައެރުން
މ.
(1) ނަސަބުގެ ޙައްޤު ލިބުން.
(2) ތަރިކަ މުދަލުން ބައިލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ