...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރޭވެހުން
މ.
(1) ވިއްސާރަ ވިލާގަނޑުން ފެން އައުން.
(2) ކެރިފޭބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނިކަނިލުން . ކެރިވެހުން . ވާރެހިގެރުން . ވާރެއިގެރުން . ވާރޭގެރުން . ވިއްސާރަކުރުން . ވިއްސާރަމޫސުމް . ފެންވެހުން . ގެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ