...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރޭފެންކަކުނި
ނ.
ގެވައްޓާ ކަކުނި.
މިއީ އެއްގަމުގައި ހަރުކޮނެގެންއުޅޭ ކަޅާއި ހުދުކުލައެއް ހުންނަ ކަކުންޏެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ