...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާބައިން
ނ.
ބޮޑެތި ބައްތެލިފަހަރުގައި ފަލީގެ ދުލުން މެއްކަށް އައްސައިފައި ހުންނަ މާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުބައިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ