...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާބަތް
ނ.
ބަތް ކައްކައިފައި ހުންނައިރު ކެއްކި އެއްޗެއްގެ ފުލުގައި ތަތްވެފައި ހުންނަބަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީނިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ