...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާކޮށުން
މ.
(1) ޖަންގަލި އަލިކޮށް ސާފުކުރުން.
(2) ގަސް ބޯ ވަލުތެރޭން ގަސްކަނޑައިކޮށައި ސާފުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ