...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާވާ
އ.
(1) ވާހްވާހް.
(2) ތާރީފުކުރުމާއި ސާބަސް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިވާޖެހުން . ބުރުގާ . ބޮލަށްކޮށްޕި . ބޮޑުބުރުގާ . އިސްޓާކީނު . އިޙުރާން ހެދުން . ވާހް . މަކަނަ . މަކަނަށް ފޮށާލުން . މުލާ . ފަންދެމުން . ފަސްމީރުކޭން . ދިވެހި އޮނު . ތައުފީޤު . ސިލީޕަރުފައިވާން . ޖަނގިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ