...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާވެ
ނ.
(ލ.) ވައު މިބަހުގެ ފުރަތަމަ މާނަ ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ރިގިނި . ރީނދޫތޮޅި . ބަރުވަލިފޫޅު . ބިރުވެތި . ބިރުވެތިކަން . ބިރުވެތިވުން . ބޫރި . ކަނޑުމަތި . ކުނބުކޮޅު . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . އާލާތް . އީމާންތެރިކަން . އީމާންތެރިޔާ . އެއްވަލަކަށްހެދުން . ވަރަޢަވެރި . ވަރަޢަވެރިކަން . ވަރަޢަވެރިވުން . ވަލަވެރި . ވަލަވެލިއާލަތް . ވަލްވެނދޮވުން . ވެލާވެލި . ވެޑުން . މަގުކޮށުން . ދިމާއުނދޯލި . ދީވާލުޕާ . ދެމުން . ޞާލިޙު . ޞާލިޙުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ