...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާވެރި
ނ.
ތިމާގެ މައްޗަށް އެހީތެރިވާން ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ބިރުވެތި . ބިރުވެތިކަން . ބިރުވެތިވުން . ބޫރި . އީމާންތެރިކަން . އީމާންތެރިޔާ . ވަރަޢަވެރި . ވަރަޢަވެރިކަން . ވަރަޢަވެރިވުން . ޞާލިޙު . ޞާލިޙުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ