...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާވެލާވެލި
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ ވަލުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިގިނި . ކަނޑުމަތި . ކުނބުކޮޅު . ކުނބުކޮޅު އާލާތް . އާލާތް . އެއްވަލަކަށްހެދުން . ވަލަވެރި . ވަލަވެލިއާލަތް . ވެލާވެލި . ވެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ