...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާވޮށި
ނ.
(1) ވާވޮށިވެލާ.
(2) ވެލާގެ ކުދި ބާވަތެއް.
މިވެލާގެ ބަނޑުދޮށުގެ އަރިމަތީ ފަތްތަކުގެ ކައިރި ފަށުގައި ކުދި ލޯވަޅުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިވެލާ . އޮއްޓަކަ . އޮއްޓަކަވެލާ . ވާވަށޮ . ވާވަޓި . ވާވޮށި . ވާވޮޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ