...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާވޮށިވެލާ
ނ.
ފަޅޮޅުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މާތައް ކޯޅިކޯޅިޔަށް ނިކުމެފައި ދިގު ތަނޑެއްގައި އެލިފައިި ހުންނަ ފަޅޮލެއް.
މި ފަޅޯ ހުންނާނީ ވަށް ފާޑަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިވެލާ . އޮއްޓަކަވެލާ . ވާވަށޮ . ވާވަޓި . ވާވޮށި . ވާވޮޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ