...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާމަސް
ނ.
މައި މީހާގެ ބަނޑުގައި ކުއްޖާ އޮންނަ އިރު ކުއްޖާ އާއި ގުޅިފައ އޮންނަ މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިމަސް އެންމެ ވައްތަރު ވާނީ ވާލަކާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބުރު . ކޮޑޮކައުޅާ މަސް . އުޑަފައިން އިނުން . އެލޭމަހާނޑޮ . މަސްތުރަވުން . ފައިފަނދޮ . ފަލަމަހަގަނޑަ . ދަނަލި . ދަކަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ