...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާފަތްގަނޑު
ނ.
މޫދުގައި ހުއިފަޅައިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްބާޑި . ފަސްބާޑިޖެހުން . ދަފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ